Laflamme arkitekter

Tillgänglighet Och Arkitektur

LAFLAMME ARKITEKTER vill tillgängliggöra arkitekturen för konsumenten. Vi arbetar också för en framtid där en tillgänglig byggmiljö för personer med funktionsvariation är självklar.

 

 

Vad vi gör

Vi är specialister inom tillgänglighet och tillhandahåller analys, granskning och dokumentation av tillgängligheten i projektet olika skeden. Vi arbetar i nära samarbete med våra beställare, på ett proaktivt sätt där vi gärna bidrar till lösningen när lagstiftningen skall uppfyllas.

Vi arbetar gärna även som rådgivande arkitekter för privata personer som vill förbättra eller förändra sitt hem. Vi erbjuder råd om planering, inredning, bygglov och bygganmälan för villor, radhus eller bostadsrätter.

Arkitektur

Tillbyggnad

Ombyggnad

Omdisponering av bostad

Köksplanering

Bygglov

Bygganmälan

Tillgänglighet

Granskning

Rådgivning

Problemlösning

Utlåtande

Rådgivning

Till privatperson eller företag, kommuner och myndigheter. 

Bygga om/bygga till

Tillgänglighetsanpassning

Bristande arbetsmiljö

Vår filosofi

Innovation, Kunnighet & Lyhördhet.

Vi vill arbeta för kunden, i nära samarbete och prestigelös. Vår mission är att förverkliga din vision. Du ger oss ramar och förutsättningar, vi hjälper dig att skapa det du behöver. 

några kunder